Официален сайт на хижа Ехо!!!


За контакти


Хижар-управител: Иван Кавалски   Хижар-домакин: Галина Кавалска         
 Телефони: 0877 314 296, 0885 99 4129 (в БГ "БТС"), 0884 791 223, 0897 948 268, 0896 253 959,
 0884 272 508 и 0887 294 452
- радиотелефон : на честотите на ПСС, 261 и 269 канали ( 55,275 и 55,475 МHz )

 Резервации; чрез Сдружение “За Ехо”:
0882 96 6333 {в БГ  "БТС”} e-mail: ehotooo@gmail.com  web: http://www.eho.uni-ruse.bg

Връзки: чрез СТПД "Академик"- Русе:
     * 0882 96 6369 (в БГ "БТС")
     * 0885 33 5004 (в БГ "БТС")
     * 082 888 660
     * e-mail: academic@uni-ruse.bg