Официален сайт на хижа Ехо!!!


                № 1 Х. Вежен - х. Ехо ( 3 ч)

    До х. Вежен най-лесно се стига от с. Рибарица, откъдето водят планински път и няколко пътеки. От хижата в юг-югоизточна посока се тръгва по пътека, която пресича последователно 4 улея по североизточ-ния склон на вр. Вежен и извежда на седл. Каменната порта (1 ч). Оттук с плавна дъга на юг се обхожда вр. Каменица, където под Влашки кладенец се отделя пътеката за Клисура и Розино. Продължава се на изток и с леко слизане за около 40 мин се стига до седловината на Рибаришкия проход. Продължава се с траверс на билото от юг и се стига нова седловина. Тук, на юг, се издига паметникът на Никола Караджов – водач на Априлското въстание в Клисура. Понататък пътеката стъпаловидно се спуска към Горни ветровити преслап (25 мин) в западното подножие на скалистата грамада Юмрука (1819 м). Оттук, както и от Рибаришки проход има пътеки, които в юг-югозападна посока се спускат до Розинската мандра, откъдето се отива до Клисура и с. Розино. Траверсират се почти по хоризонтал северозапад-западните склонове на Юмрука, като пътеката следва границата на гората и извежда до Сладкото кладенче (15 мин). Навлиза се в гора, излиза се от нея и с умерен наклон се стига главното било при Железни врата и х. Ехо (25 мин).
    При снежни натрупвания е необходимо от х. Вежен да се изкачи вр. Вежен (2198 м) право в южна посока по ръба покрай маркировъчните стълбове и въжения парапет, след което се върви само по билото. Предвижването по билния купол на вр. Юмрука става с повишено внимание над шеметни улеи и висящи снежни козирки. При слизането по северния му ръб се ползва поставения въжен парапет.