Официален сайт на хижа Ехо!!!


№ 5 Троянски проход – х. Кoзя стена - х. Ехо (5 ч)

(част от МАРШРУТ Е–3)

     От превала на Троянския проход се тръгва на запад по широкото и открито главно било. В безснежни условия първоначално се използва лентовата маркировка и работния автомобилен път, прокаран към кошари и говедарници, разположени под билото по южните скатове на тукашната Горялата планина, наричана още и Бальова планина. С това име са известни трите последователно очертаващи се заоблени тревисти върха, разделени от седловините Хармана и Падалото. При сняг и лоша видимост е за препоръчване да се следи стълбовата маркировка. За около 1 ч се стига заравнена седловина с паметник (на двама загинали летци). Оттук на запад планината сменя рязко своя облик - започва скалистия и страховит Кендабалкан. Лентовата и стълбова маркировки се разделят на по-голямо отстояние една от друга. Лятната пътека траверсира полегатите южни тревисто-каменисти склонове на Козя стена, докато стълбовете на зимния път водят по самия ръб на главното било. На около 30 мин път, при превала Червената локва двете маркировки отново се сливат. Оттук на изток се открива величествен изглед към северните отвеси на Козя стена, където през лятото цъфти еделвайс. За х. Козя стена се продължава в запад-югозападна посока с изкачване по югоизточните склонове на Баба (Боба) връх към тревиста седловина в южното подножие на върха. Следва слизане по югозападните склонове на Баба връх и южните склонове на вр. Кучето до седл. Ветровити преслап (40 мин), където е паметника на Петко Дачев. От тук на североизток слиза пътека за х. Хайдушка песен с пряко отклонение за курорта над с. Чифлик. От преслапа в запад–югозападна посока се подсича от юг откритото главно било и се стига х. Козя стена (20 мин). Продължава се на запад високо над горския пояс по южния скалист скат на билото, известно тук с името Трионите. Върви се ту от северната, ту от южната му страна и се достига елипсовидната Маркова ливада (1 ч). Пътеката криволичи между скалите, северно и в близост до билото и се изкачва до вр. Ушите (15 мин). Оставащият път до х. Ехо е описан в МА РШРУТ №3.
     Зиме преминаването на маршрута става по билото, за което се изис-кват добра алпийска подготовка и подходящи екипировка и съоръжения.