Официален сайт на хижа Ехо!!!


№ 8 С. Розино – м. Старата бичкия – Баба дере - х. Козя стена (5–6 ч)     До водослива на Баба дере в р. Дамлъдере пътят е описан в МАРШРУТ №7. За х. Козя стена се продължава вдясно от шосето по стръмна пътека, която пълзи на серпентини по вододела Дългия нос (Узунбурун). По-нагоре наклонът става по-умерен. Стига се малка сграда (склад към хижата, 1 ч), пресича се работния път, свързващ пътищата по Дамлъ- и Корудере, продължава се по пътеката и се навлиза в стара букова гора. С две издължени серпентини се излиза над гористия пояс при големите скали, наричани Чифлишки кошари. Над тях е х. Козя стена (1 ч).